Störningar vid byte av switchar i nodhus

2023-05-18 : Vid planerat arbete, uppgradering av switchar i samtliga nodhus, upphörde vissa anslutningar att fungera. Problemen rapporterades lösta på eftermiddagen 2023-05-19.

Det är viktigt att trafikstörningar alltid anmäls till Telia via deras hemsida, https://www.telia.se/privat/support/felanmalan/bredband.