SENASTE NYTT

10 juni, 2023

Stadgar


20 maj, 2023

Störningar vid byte av switchar i nodhus

2023-05-18 : Vid planerat arbete, uppgradering av switchar i samtliga nodhus, upphörde vissa anslutningar att fungera. Problemen rapporterades lösta på eftermiddagen 2023-05-19.

Det är viktigt att trafikstörningar alltid anmäls till Telia via deras hemsida, https://www.telia.se/privat/support/felanmalan/bredband.


Brott på fiberkabel vid Säm

2023-05-11 : En fiberkabel innehållande 72 fibrer blev tyvärr svårt skadad vid plöjning. Skadan berodde på att kabeln, som var förlagd i ett bergrör, låg för ytligt. Tack vare snabbt reparationsarbete var trafiken igång redan samma kväll.


30 januari, 2023

Information om styrelse uppdaterad


21 maj, 2022

Uppdatering

Ny blankett för ansökan om medlemskap publicerad idag.


22 mars, 2021

Ny hemsida

Efter långvariga problem med hemsidan har föreningen nu flyttat driften av hemsidan till det lokala dataföretaget Iosoft, som även tagit fram en ny design. Vissa kontaktuppgifter på den nya hemsidan är felaktiga, kommer att åtgärdas.


Vid driftstörningar:

Vid störningar med internet, tv och telefoni är det i första hand Telia du ska kontakta:

Telias driftkarta och felsökning
Telias supportnummer: 90 200

Se dina fakturor

Om du vill se dina fakturor och uppdatera kontaktinformation, kan du gå in på fEkonomi:

Länk till inloggning i fEkonomi