Kontakt

Vid störningar med internet, tv och telefoni är det i första hand Telia du ska kontakta:

Telias driftkarta och felsökning
Telias supportnummer: 020-240 250

Fakturafrågor:

Kontaktperson: Anita Älgemon

Skicka e-post
070 240 91 00

Områdesansvariga

Backen

Patrik Älgemon

070-7712442
Skicka e-post

Flötemarken

Jan Johansson

070-688 67 87
Skicka e-post

Fressland Arnäs

Per Kjellberg

0525-420 25
Skicka e-post

Jaren Grimmeland

Gunnar Dahlin

0525-400 50
Skicka e-post

Korsvägen

Stefan Skoog

070-656 49 50
Skicka e-post

Klageröd

Anders Olsson

073-087 49 28
Skicka e-post

Liveröd Älgeland Hovträd

Frank Matsson

070-685 40 43
Skicka e-post

Mörken Åseröd

Åke Johansson

070-514 30 19
Skicka e-post

Rimseröd Mickelskogen

Frank Mattsson

070-685 40 43
Skicka e-post

Sundshult

Leif Gustavsson

070-313 79 62
Skicka e-post

Tveten Smeviken

Tommy Karlsson

070-576 28 08
Skicka e-post

STYRELSEN

Åke Johansson

Ordförande

070-514 30 19

Patrik Älgemon

Kassör

070-771 24 42

Marina Robertsson

Sekreterare

070-384 30 11

Gunnar Dahlin

Ledamot, entreprenad

0525-400 50

Jan Johansson

Ledamot, entreprenad

070-688 67 87

Per Kjellberg

Ledamot

0525-420 25
0733-36 27 28

Stefan Skoog

Ledamot

070-656 49 50

Tommy Karlsson

Ledamot

070-576 28 08

Per Kjellberg

Administration

0525-420 25

Anita Älgemon

Kanslist

0525-504 40

Anders Olsson

Valberedning

073-087 49 28

Frank Mattsson

Valberedning

070-685 40 43

Hanna Göthberg

Revisor

Emmelie Hjerpe

Revisorsuppleant